پرسش و پاسخ

این بخش، مختص عزیزانی است که سابقه معاینه قبلی و تشکیل پرونده ندارند.
افرادی که سابقه تشکیل پرونده و معاینه قبلی داشته اند؛ می توانند از طریق تماس تلفنی اقدام به طرح سوالات خود نمایند.
بعد از آنالیز و بررسی پرونده این افراد، پاسخگوی سوالات ایشان خواهیم بود.